Rainbow page separator

Vybudují kanalizaci na náměstí a začnou připravovat chodník

Středa, 1. března 2017

Jimramov

Jimramov / Dokončení kanalizace v osadě Trhonice, dostavba garáže hasičské zbrojnice v místní části Ubušín, dokončení opravy hřbitova či pořízení automobilu pro dobrovolné hasiče v osadě Sedliště jsou některé z akcí, které v letošním roce hodlají realizovat v Jimramově. Pokračovat se bude rovněž s rekonstrukcí tamní hasičské zbrojnice, zejména při výstavbě bytu, na něž se nevztahují žádné dotační možnosti. „Bude vybudována dešťová kanalizace na náměstí před radnicí, která je projektově připravena již několik let a nebyla realizována z finančních důvodů,“ informoval starosta Jimramova Josef Homolka.
Využít v městysi hodlají také přiznanou dotaci z Kraje Vysočina ve výši 137 500 korun na projekt týkající se posílení zdrojů pitné vody, rozšíření a zkapacitnění vodovodu. V přípravě je rovněž projekt chodníku od autobusového nádraží na náměstí k hasičské zbrojnici, na což se bude městys rovněž snažit získat dotační podporu.