Novoměstsko, novomestsko, aktuality, Harusák, kniha, kopec
Rainbow page separator

Vychází kniha o Harusově kopci

Pondělí, 19. Září 2011

kopec-jmenem-harusak-krizovaNovoměstsko/ Publikace o Harusově kopci, který se nachází v katastru obce Radňovice poblíž Nového Města na Moravě, se v těchto dnech dostává mezi veřejnost. Knížku, která nese název „Kopec jménem Harusák“, si nechali vyhotovit právě Radňovičtí. Její autorkou je Helena Zelená Křížová. Dílko čítá celkem pětasedmdesát stránek a důkladně mapuje historii Harusova kopce. Autorka začíná už od původu jeho názvu a dostává se až do současnosti, kdy se stává tato lokalita dějištěm mnoha zajímavých akcí. Publikace je tvořena jak textovou částí, tak i četnými fotografiemi z dob dávno minulých i ze současnosti. A jak je možné knížku zakoupit? Obec Radňovice ji nechala vydat v celkovém počtu pět set kusů. Prodávat by se měla za cenu téměř symbolickou, tedy kolem stokoruny. Příležitost k získání nové knihy budou lidé mít již v neděli 18. září, kdy bude tři hodiny po poledni slavnostně otevřena a požehnána nedávno dokončená křížová cesta v Radňovicích. Dále by měla být k dispozici na tamním obecním úřadě. O prodeji v novoměstském informačním centru a případně na dalších místech se zatím ještě jedná.