sourozenci Křičkovi
Rainbow page separator

Vycházka kolem Nového Města povede i k šípkovému keři

Pátek, 18. Červenec 2014

Šípkový keř

Nové Město na Moravě / Na památná místa, která jsou spojena s životem sourozenců Křičkových, je zaměřena procházka, jež se v Novém Městě uskuteční 25. července. Sraz zájemců je v 17 hodin u novoměstského gymnázia. Odtud se pak vydají k hrobu básníka Petra Křičky na katolickém hřbitově, kde si položením kytice připomenou 130. výročí jeho narození. Cesta pak povede k nově vysazenému šípkovému keři u Maršovic a na Maršovskou rychtu, kde sourozenci Křičkovi prožili svoje dětství a mládí. Novoměstská radnice a místní organizace v letošním roce připravily řadu kulturních a společenských akcí souvisejících s bratry Křičkovými, významnými umělci, kteří kdysi v Novém Městě pobývali. Letos uplyne 45. let od úmrtí hudebního skladatele Jaroslava Křičky a 130 let od narození a 65. výročí úmrtí jeho bratra, básníka Petra Křičky. Básníkovi, který mimo jiné absolvoval novoměstské gymnázium, bude věnován i vzpomínkový pořad 20. září v rámci oslav 120. výročí založení školy. Rok bratří Křičků vyvrcholí 23. října v Maršovské rychtě literárně – hudebním večerem žáků a učitelů ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě.