Rainbow page separator

Vycházka láká na rosnatky i obojživelníky z podmáčených luk

Středa, 17. května 2023

Odranec / Botanicko-zoologickou vycházku do podmáčených luk v okolí Odrance, místní části Věcova, připravili pro veřejnost pracovníci Sdružení Krajina se sídlem v Počítkách. Uskuteční se v sobotu 3. června, přičemž sraz zájemců bude na parkovišti u kulturního domu v Odranci v půl desáté dopoledne. Odtud se všichni společně vydají na prohlídku obnovené podmáčené pastviny, ale také na louku, kde se vyskytuje masožravá rosnatka okrouhlolistá. Doporučeno je oblečení vhodné do terénu a především pevné boty nebo holínky, protože tamní louky jsou hodně podmáčené. „Projdeme se mezi ovečkami a společně si ukážeme spoustu zajímavých druhů mokřadních rostlin a živočichů. Děti si budou moci zkusit vylovit pulce, žabky, čolky či breberky z řad vodního hmyzu. Zároveň se dozvíte něco o historii, obnově a plánované budoucnosti této překrásné lokality,“ vyjádřila se Dagmar Kafková ze Sdružení Krajina.