Rainbow page separator

Vykácené stromy z okolí Sázavy putují k prodeji

Úterý, 5. Duben 2016

Dřevo

Žďár nad Sázavou / Za devět set korun za kubík bude dřevařské firmě prodáno dřevo vykácené v okolí Sázavy ve Farských humnech. Předběžný odhad množství dřeva určeného k odprodeji činí přibližně sedmdesát kubických metrů.
Poblíž bývalé vodárny u jezu v parku Farská humna bylo v zimě vykáceno třiatřicet topolů kanadských. Tyto dřeviny jednak nebyly původním druhem, ale hlavně se již nacházely ve fázi přirozeného útlumu. Stromy odumíraly a odpadávaly z nich větve, takže mohlo dojít i k ohrožení procházejících lidí. Kácení se netýkalo původního břežního porostu kolem řeky, podťaté topoly udělaly místo vrbám a olším, které tam již dříve rostly.
V budoucnu žďárská radnice počítá s rozšířením tohoto prostoru a zpřístupněním říčního toku veřejnosti.
„Studenti ze zahradnické fakulty v Lednici pro nás zpracují koncept kompletního řešení tohoto území,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.