Rainbow page separator

Výměna osvětlení vyjde na přibližně půl milionu korun

Středa, 6. Květen 2020

Nové Veselí, letecká fotografie

Nové Veselí / Výměnu osvětlení ve sportovní hale a rovněž i dodavatele této zakázky všemi hlasy schválili novoveselští zastupitelé. Podle předchozího doporučení posuzující komise „přiklepli“ uvedenou objednávku zhotovitelské společnosti, která nabídla nejnižší cenu, a to ve výši 515 775 korun bez daně z přidané hodnoty.
Nejvyšší nabídka v soutěži, do které se zapojilo celkem sedm uchazečů se zájmem o zakázku týkající se výměny osvětlení v novoveselské sportovní hale, činila zhruba 1,4 milionu korun bez DPH. Jeden ze zaslaných návrhů byl z důvodu nesplnění kritérií požadovaných v zadávací dokumentaci připravené městysem z hodnocení vyřazen.