Rainbow page separator

Vyšlapaná pěšina se zatím v chodník změnit nemůže

Neděle, 30. Březen 2014

Žďár nad Sázavou / Zatím pouze provizorní je „chodník“, který v téměř dokončeném vícegeneračním parku ve Farských humnech tvoří položené betonové bloky. Ty tam nechali umístit pracovníci městského úřadu na přání žďárských obyvatel, aby bloky zpevnily blátivou vyšlapanou cestičku v nejfrekventovanější části parku. Přeměna Farských humen v park byla s pomocí dotace provedena v roce 2009, na druhou etapu, která zahrne dokončení zbývající asfaltové komunikace pro pěší, výsadbu další zeleně a zřízení dětského hřiště, zatím není vhodná dotace, tedy ani termín realizace.
Lidmi vyšlapané pěšinky v nejvytíženějších místech jsou však v rozporu s regulačním plánem, který byl před několika lety na oblast Farských humen schválen. Není tedy možné tyto pěšiny jednoduše nechat vyasfaltovat jako chodník. Řešením by byla změna regulačního plánu, což by ovšem znamenalo alespoň dva roky projednávání a schvalování. Prozatím tak chodcům musí stačit cestička zpevněná betonovými kvádry. Mezery mezi nimi budou s ohledem na počasí co nejdříve osety travním semenem.