Škrdlovice
Rainbow page separator

Výsledky dotazníkové akce zapracují do plánu práce

Úterý, 13. ledna 2015

Škrdlovice / Anonymní dotazníky, které měli možnost obyvatelé Škrdlovic v minulých dnech vyplnit a vhodit do schránky obecního úřadu, případně vyplnit prostřednictvím webových stránek, budou zpracovány a vyhodnoceny. Dotazníky byly v druhé polovině prosince distribuovány do všech škrdlovických domácností.
„Výsledek bude použit jako podklad pro zpracování plánu práce zastupitelstva obce Škrdlovice pro volební období 2014-2018. Děkujeme všem zúčastněným za spolupráci při tvorbě plánu práce zastupitelstva, a tím i k přispění zlepšení života v obci,“ uvedl škrdlovický starosta Ivan Hořínek. Důvodem dotazníkové akce zaměřené na všechny oblasti života obce a jejího rozvoje bylo rozhodnutí zastupitelstva o zapojení veřejnosti do tvorby plánu práce vedení obce.