Rainbow page separator

Výsledky průzkumu poslouží při sestavení generelu dopravy

Pondělí, 28. prosince 2020

Žďár nad Sázavou / Průzkumy v rámci žďárského generelu dopravy poslouží pro vytvoření matematického dopravního modelu. Předtím proběhlo sčítání na šestnácti křižovatkách ve městě, profilech komunikací a také směrový průzkum na všech vjezdech do Žďáru. Získána byla rovněž data týkající se cyklistů a pěších na necelé šedesátce míst. Kupříkladu kolem Domu kultury projede 24 tisíc automobilů denně. Mezi 21 a 23 tisíci vozidel za den zase zamíří přes křižovatku u Conventu či u sportovní haly. Průzkumy cyklistické a pěší dopravy sledovaly jak pohyb v místech přechodů pro chodce či míst pro přecházení na křižovatkách, tak i vybrané komunikace určené pro pěší a cyklisty. Téměř šest stovek cyklistů bylo kupříkladu zaznamenáno na přechodu pro chodce v ulici Žižkova u Domu kultury. Přes dva tisíce chodců denně projde náměstím Republiky, Nádražní ulicí a ulicí Strojírenská. Bezmála čtyři stovky cyklistů byly zaznamenány na křižovatce ulic Wonkova – Vysocká – Studentská, následovalo necelých tři sta cyklistů v ulicích Strojírenská a Veselská.

Co se týče parkování ve městě, z průzkumu vyplynulo, že nejvyšší zájem zaparkovat mají řidiči mezi devátou a jedenáctou hodinou. Až pětadvacet procent vozidel například parkuje v rozporu s předpisy v ulicích Husova, Hálkova, Drdlova, Sadová, Hutařova, Tyršova a Nádražní, a to zejména kvůli nedodržení volné šířky komunikace pro průjezd ostatních automobilů.