Rainbow page separator

Vysočinští policisté hledají nové posily do svých řad

Neděle, 21. června 2020

Vysočina / Nové policisty aktuálně hledá Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina. Úspěšní žadatelé o tuto práci budou zařazeni do základních útvarů v místech blízkých jejich trvalému bydlišti. „Přijímáme do služebního poměru nové policisty a policistky, kteří mohou být zařazeni v rámci služby pořádkové, dopravní nebo cizinecké policie. Nově přijatí policisté budou působit v rámci útvarů krajského ředitelství, a to v pohotovostním a eskortním oddělení, dálničním oddělení ve Velkém Beranově a na obvodních odděleních nebo dopravních inspektorátech v kraji,“ uvedl vedoucí personálního odboru Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina Leoš Švarc.
Podmínkou je minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, bezúhonnost či fyzická i psychická zdatnost. Uchazeč nesmí být členem politické strany nebo politického hnutí a nemůže vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost. Přijímací řízení obvykle trvá dva měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti a zdravotní prohlídku. „Nabízíme stabilní finanční ohodnocení, příspěvky na dovolenou, šest týdnů řádné dovolené, odchodné, výsluhový příspěvek a řadu dalších výhod. Nástupní příjem policisty včetně zvláštního příplatku činí 25 720 korun. Výše služebního příjmu se zvyšuje po roce, tedy po absolvování základní odborné přípravy. Kromě toho může nově přijatý policista získat náborový příspěvek ve výši 75 tisíc korun,“ přiblížila policejní mluvčí Dana Čírtková. Podrobné informace zájemci získají prostřednictvím personálního oddělení krajského policejního ředitelství.
Aktuálně je na Vysočině služebně zařazeno 1366 policistů – z tohoto počtu je 173 žen.