Rainbow page separator

Výstava o ochraně přírody bude v nemocnici do konce srpna

Neděle, 29. Duben 2018

Sdružení krajina

Nové Město na Moravě / Až do konce letních prázdnin je v chirurgickém pavilonu novoměstské nemocnice k vidění putovní osvětová výstava spolku Sdružení Krajina z Počítek. Jedná se o expozici týkající se praktické ochrany přírody, která zahrnuje dohromady osm velkoformátových plakátů a přibližuje jak činnost Sdružení Krajina, tak i historii hospodaření na podmáčených loukách, jež tvoří významnou část krajiny Žďárských vrchů.
Návštěvníci výstavy se ve vstupním pavilonu nemocnice rovněž mohou dozvědět různé zajímavosti o rostlinách a živočiších, kteří se právě na cenných podmáčených loukách vyskytují, případně o způsobech, jakými se je možné zapojit do péče o krajinu.