Rainbow page separator

Výstava pod názvem TUŠENÍ v Galerii Janáček

Úterý, 8. května 2018

Přibyslav / Pod názvem TUŠENÍ vystaví v Přibyslavské Galerii JANÁČEK komorní výběr své tvorby z posledních let akademický malíř a grafik Aleš Krejča (nar. 1941 v Praze). Po dvou velkých výstavách realizovaných v loňském roce, jednak v bývalém jezuitském kostele Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích (společně se sochařem Petrem Císařovským) v rámci Severočeské galerie výtvarného umění, a za druhé ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích, jenž náleží Alšově jihočeské galerii, uskutečnil již letos další výstavu v Galerii pod věží v Mladé Boleslavi. Nyní mají i zdejší uměnímilovní diváci možnost zhlédnout jiný soubor prací tohoto významného představitele českého imaginativního umění.

Někdejší žák grafického oddělení Školy umeleckého priemyslu v Bratislavě absolvoval poté speciální ateliér plakátu a knižní grafiky u profesora Františka Muziky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě tříletého působení v roli ředitele státního zámku Kratochvíle pracoval především jako knižní a časopisecký grafický úpravce na volné noze, posléze deset let v roli artdirektora nakladatelství Readers Digest Výběr. Za práce na tomto poli obdržel několik cen a čestných uznání v soutěžích o nejkrásnější knihy roku.

Paralelně s touto činností však nepřestal Krejča nikdy v hledání autentického výrazu v oblasti fantazijní malby, jehož výsledky prezentoval čtyřmi desítkami autorských výstav doma i v cizině. Jeho tvorba, zpočátku nasměrovaná příkladem výsostné malířské faktury jeho profesora, se nepokrytě dotýká surrealistických východisek, na čas rozšířených o některé postupy informelu šedesátých let. Později, s cíleným příklonem ke klasické malbě, je hluboce zakořeněna i ve starší kulturní tradici, především v manýrismu a českém baroku. Rovněž romantický máchovský mýtus kraje, kde již dvě desetiletí žije, je mu velmi blízký. Spolu s reflexí vlastních životních zkušeností to vytváří ojedinělý základ často bizarních fantaskních metafor jeho obrazů. Zájmem o bohatost forem i hlubokou citovostí uměleckého projevu obohacuje dnes sedmasedmdesátiletý autor osobitým vkladem současnou českou výtvarnou scénu.

Výstava se koná v Galerii Janáček, 582 22 Přibyslav, Bechyňovo nám. 22 (směrem na Šlapanov) a bude otevřena od 4. května do 7. července 2018, a to v pondělí až pátek 8:00–14:20 hod. a v sobotu 9:00–12:00 hod. a dále na zavolání na č. 776 186 530.