Rainbow page separator

Výstava Vysočiny slaví dvě desítky svého trvání

Pondělí, 26. září 2016

Ve dnech 1. – 2. října se milovníci drobného zvířectva, nejenom z České republiky, ale i řady dalších zemí, sjedou do malebného městyse Bohdalov na již tradiční Výstavu Vysočiny, která i le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos pro ně chystá [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to nejlepší nejenom z chovatelství.

Kulturní dům městyse Bohdalova v sobotu od 7.00-18.00 a v neděli od 8.00-13.00 hodin přivítá pětinásobně více návštěvníků, než kolik má sám obyvatel. Kromě pestré palety řady hospodářských i drobných zvířat, z nichž řada z nich je nabídnuta k prodeji, je připraven také bohatý doprovodný program a již tradiční farmářské a řemeslné trhy. Tam le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tos ještě v mnohem větším měřítku než dříve budou moci návštěvníci vidět výrobu některých produktů a pro děti bude také připravena dětská dílnička.

Výstava je přehlídkou umu nejenom současných chovatelů, ale i těch dávno minulých. V každé z odborností králíků, drůbeže a holubů se představí na 100 zástupců plemen a barevných rázů, které vznikly mnohale[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tou odbornou prací chovatelů. V řadě případů je až k neuvěření, že se ještě stále jedná o stejné druhy a že je příroda schopná takové variability.

Pro odbornou i laickou veřejnost je připraven bohatý doprovodný program, např. odborné přednášky, ukázky výcviků psů, pasení ovcí. Také králičí hop je tradiční součástí výstavy, kde mají návštěvníci možnost vidět nejenom opravdové závody, ale také si třeba vyzkoušet jestli by oni sami nemohli navázat na úspěchy našich chovatelů v té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to disciplíně, kteří přivezli nejedno zla[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to z mistrovství nebo zda se jim nepodaří se svými svěřenci také překonat některý ze svě[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tových rekordů.

Nedílnou součástí výstavy je také páteční program pro děti. Na jeden tisíc dětí ze škol a školek se na téměř dvaceti stanovištích dozví mnoho nového o chovu drobných i hospodářských zvířat. Kdo ví, třeba se řada z nich inspiruje také studenty Mendelovy univerzity, kteří zde v té době pomáhají v rámci odborné praxe, a bude je v té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to profesi následovat. Ta[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to práce s mládeží přináší místním velké úspěchy. Věkový průměr bohdalovské organizace patří k nejnižším v rámci ČR a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to se odráží také na její práci a přípravě celé výstavy. Dobrou přípravou ať již pro chovatelství, tak i pro život, je pro děti také účast na Olympiádě mladých chovatelů. V le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním roce se bohdalovské chovatelské omladině, společně s jejich kamarády z okresu Žďár nad Sázavou, povedl zlatý hattrick, když po třetí za sebou zde vyhráli soutěž okresů ziskem pěti prvních míst a řadu dalších velmi pěkných umístění.

Le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošní novinkou v městysi Bohdalov je otevření Pyramidy pro relaxaci a meditaci, největší ozdravné pyramidy v České republice. Příjemnou nabídkou nejenom pro návštěvníky výstavy je možnost navštívit tu[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to pyramidy v sobotu od 9.00 do 17.00 hodin zdarma, v rámci Dne otevřených dveří.

plakatbohdalov2016