Rainbow page separator

Výstavba azylového domu v Dvořákově ulici začne na jaře

Úterý, 9. března 2021

Žďár nad Sázavou / Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby centra sociálních služeb, které vznikne na pozemku města v Dvořákově ulici, schválili žďárští radní. Podle předpokladů by stavba měla být zahájena v květnu, hotovo bude příští rok v červenci. Předběžné náklady jsou vyčísleny na třiadvacet milionů korun, přičemž město, které v letošním rozpočtu na tuto stavbu vyčlenilo pět milionů korun, počítá rovněž s dotační podporou z Integrovaného regionálního operačního programu.
Centrum zahrne zděnou azylovou ubytovnu pro dvacet mužů bez domova a noclehárnu s kapacitou dalších šesti lidí k příležitostnému přespání. Chybět nebude kromě sociálního zařízení ani zázemí pro personál a společenská místnost i kuchyňka pro individuální možnost přípravy stravy. Stavební práce zahrnou taktéž navazující zpevněné plochy, parkové a sadové úpravy, oplocení objektu, přípojky a přeložky inženýrských sítí a veřejné osvětlení ulic Dvořákova a Smíchov.
Se stavbou centra radnice počítá již několik let. Jeho vybudování bylo zaneseno už ve strategickém plánu sociálního začleňování pro období 2016 – 2019, nicméně se nepodařilo získat dotaci. Nový objekt má nahradit azylovou ubytovnu pro muže umístěnou ve svobodárně číslo 5 v Brodské ulici.