Rainbow page separator

Výstavbu nových učeben radnice předfinancuje pomocí úvěru

Čtvrtek, 14. Prosinec 2017

Nové Město na Moravě / Úvěr na vybudování nových specializovaných učeben v první základní škole a další přestavby s tím spojené si hodlá vzít novoměstská radnice. Jedná se o částku ve výši šedesát milionů korun na předfinancování stavební akce. Na tu Nové Město získalo příslib evropské dotace na přibližně sedmapadesát milionů korun.
V základní škole na Vratislavově náměstí bude vybudováno a vybaveno šest nových odborných učeben pro výuku přírodopisu, fyziky, zeměpisu a cizích jazyků, pět kabinetů a zázemí pro učitele, což zabere nové patro nad školní jídelnou, které se propojí s hlavní budovou.
Projekt zahrne také modernizaci stávajících odborných pracoven v hlavní školní budově, jinak bude v dalších letech vypadat i školní dvůr, kde vzniknou dílny pro žáky a relaxační zóna. Součástí projektu je také vybudování výtahu, aby byla zajištěna bezbariérovost školní budovy.