Rainbow page separator

Výstavbu přeložky silnice I/37 zahájí archeologický průzkum

Středa, 8. května 2024

Žďár nad Sázavou / Archeologický průzkum započne stavbu přeložky silnice I/37 mezi ulicemi Jihlavská a Brněnská, jež byla oficiálně zahájena 2. května. Na základě zjišťovacího průzkumu z předešlých let se v trase bezmála sedm set metrů dlouhé přeložky komunikace nacházejí pozůstatky novověké cihelny. Stavební práce za 112,8 milionu korun bez DPH ve finanční režii Ředitelství silnic a dálnic ČR potrvají poloviny roku 2025.  

Propojení ulic má za cíl snížit dopravní zátěž v centru Žďáru, nová trasa převede část dopravy a odlehčí křižovatce u Enpeky. Začátek nové komunikace bude umístěn do středu nové okružní křižovatky ulic Jihlavská a Chelčického. Trasa pak zamíří jihovýchodně dvěma protisměrnými kruhovými oblouky, poté se stočí na východ a vyústí na kruhové křižovatce v ulici Brněnská, která dozná stavebních úprav souvisejících se změnou tvaru.