Rainbow page separator

Výtěžek Tříkrálové sbírky na Žďársku překonal 3,7 milionu

Pátek, 24. Leden 2020

Žďár nad Sázavou / Celkem 3 782 121 korun se letos podařilo vybrat v rámci Tříkrálové sbírky na Žďársku. „Je to o 205 692 korun více než v roce loňském. Chtěla bych všem dárcům moc poděkovat za jejich štědrost. Tohoto krásného výsledku bychom ovšem nedosáhli bez spolehlivých koordinátorů sbírky a samozřejmě bez tříkrálových koledníčků. I jim patří moje velké poděkování. Zároveň bych všem chtěla vzkázat, že si jich moc vážím. Koledníkům za to, že věnují svůj čas pro dobrou věc, dárců si vážím za to, že nejsou lhostejní k lidem v těžkých životních situacích a štědře přispívají na jejich potřeby,“ uvedla ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou Jana Zelená.
Po okrese bylo v celkem 220 městech, obcích a osadách možné potkat na 2 200 koledníků, kteří opatrovali 544 zapečetěných kasiček, rozdali přes 70 tisíc cukříků a 32 500 letáků. Získané finance plánuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou použít především na podporu terénních služeb, charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem bez domova, i na pomoc sociálně slabým rodinám s dětmi a těžce nemocným. Podpořena bude také dobrovolnická činnost, která doplňuje profesionální služby charity.