Rainbow page separator

Výtěžek z charitativního turnaje pomůže klientům stacionáře

Pondělí, 27. Září 2021

Bystřice nad Pernštejnem / V pořadí již osmý ročník charitativního turnaje s názvem Bystřický fotbal pomáhá, konaný pod záštitou Sportovního klubu (SK) Bystřice nad Pernštejnem a bystřické radnice, se na sklonku prázdnin uskutečnil na tamním fotbalovém stadionu. Podařilo se při něm vybrat 24 634 korun, které podpoří denní stacionář Rosa zřizovaný Oblastní charitou Žďár nad Sázavou. Získané finance poslouží na dofinancování denní dopravy uživatelů do bystřického stacionáře, přičemž veřejná sbírka, kterou je možné podpořit prostřednictvím účtu 219598406/0600, potrvá až do konce roku.
Turnaje s doprovodným programem se zúčastnilo devět týmů mladších přípravek, na hřišti tak hrála téměř stovka dětí. Ač letošní ročník byl především kvůli epidemiologickým opatřením menšího rozsahu, vydařil se. „V těchto časech, kdy na nás doléhají epidemiologická opatření a postupné snižování finančních prostředků, je pro Rosu jakákoliv finanční pomoc velmi významná. Uvědomujeme si, že dlouhodobá spolupráce s SK Bystřice nad Pernštejnem není samozřejmá. Mnohokrát díky všem, kteří jste se do fotbalového dne zapojili svým skutkem, finančním darem a sportem,“ uvedla vedoucí denního stacionáře Rosa Petra Königová.