Rainbow page separator

Vyvážení dalších kontejnerů s bioodpadem městys zaplatí

Středa, 26. Říjen 2016

Sněžné

Sněžné / Dohodnutého množství, což je sedmdesát tun vytříděného bioodpadu, který byl na základě smlouvy odvážen a likvidován zdarma, dosáhli ve Sněžném. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad jsou v městysi značně využívány.
„Nad toto stanovené množství budeme vývozy platit. Vývoz jednoho kontejneru vyjde přibližně na dva tisíce korun. Větve a jakékoliv jiné nebiologické odpady do bioodpadu nepatří, ty je třeba odvézt do sběrného dvora,“ informovala starostka Sněžného Anna Havlíková.
Sběrný dvůr ve Sněžném je v provozu vždy v pondělí a ve středu od 15 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin. Obyvatelé tam mohou přivézt veškerý odpad, který nevytřídí do nádob na bioodpad nebo tříděný odpad.