Rainbow page separator

Vývoj počtu zaměstnanců na městském úřadě

Středa, 29. Leden 2020

Městský úřad Žďár nad Sázavou

V prosincovém čísle Žďárského zpravodaje ve slovech zastupitelů jste se mohli dočíst o tom, že v roce 2014, kdy nastoupila současná koalice na radnici, bylo na městském úřadě zaměstnáno 113 lidí a v roce 2019 121 lidí, což je nárůst o 8 zaměstnanců za období 5 let. Protože informace není úplně přesná, rozhodli jsme se ji uvést na pravou míru a popsat kde a jaké pozice přibyly.
Nová rada města začala fungovat od 7. listopadu 2014 a v té době pracovalo na městském úřadě již 116 lidí, kdy byli přijati 2 pracovníci na odbor sociální a 1 mediální koordinátor (tisková mluvčí). Noví radní poprvé navýšili počet zaměstnanců městského úřadu během roku 2015 a 2016 o další 2 pracovníky, což si vyžádala nutnost posílit odbor stavební, kde se stav tohoto odboru vrátil na číslo z roku 2013, a oddělení projektů a marketingu. Tímto se dostáváme na číslo 118. V letech 2017 a 2018 byl posílen odbor sociální městského úřadu o 1 pracovníka – veřejného opatrovníka z důvodu navýšení počtu opatrovanců. Odbor stavební pan získal 1 pracovníka na úseku územního plánování a obsadila se 1 pracovní pozice marketingového referenta, který současně zastupuje redaktora Žďárského zpravodaje. Tak se celkový počet zaměstnanců městského úřadu zastavil na čísle 121, což platilo až do konce roku 2019.
Jednotlivé pracovní pozice jsou jak z oblasti státní správy, tak samosprávy. Podle mého názoru se jednalo o efektivní řešení pro fungování úřadu ve prospěch občanů. To dokazuje i porovnání s ostatními srovnatelnými městy, kdy žďárský městský úřad patří, co do počtu zaměstnanců, k jednomu z nejmenších (srov. Valašské Meziříčí 173, Pelhřimov 127, Kopřivnice 191, Beroun 186 apod.).
Redakce Žďárského zpravodaje