Rainbow page separator

Vzácné husice nilské se opět vrátily na žďárský Horní rybník

Sobota, 27. března 2021

Žďár nad Sázavou / Husice egyptské se i v le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tošním roce usídlily na žďárském Horním rybníku. Původně africký ptačí druh na zarostlém ostrůvku hnízdívá již několik let. Na podzim ptáci odlétají do teplejších zimovišť a na jaře se pak vracejí. Husice egyptské, někdy nazývané také nilské, si lokalitu oblíbily, i když se nachází u křižovatky frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaných silnic.
Ptačí druh pocházející z Afriky je na Vysočině ojedinělý, neboť obvykle upřednostňuje teplejší podnebí. První hnízdění těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to ptáků v kraji bylo před šesti lety zaznamenáno u Ptáčovských rybníků na Třebíčsku.
U Horního rybníka v Brněnské ulici se u nás vzácný vodní pták zahnízdil už před čtyřmi lety, a ačkoliv je plachý a pro hnízdění si vybral mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na zarostlém ostrůvku uprostřed nádrže, kam se lidé nedostanou, na hladině je čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to viditelný.
Ti[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to živočichové byli do Evropy dovezeni v 17. s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toletí, začali se množit a postupně se rozšířili. U nás byli poprvé zaznamenáni už před čtyřiceti lety, husice se však v České republice zahnízdila až v roce 2008 na jihozápadě státu. Ve Žďárských vrších byla pozorována už tehdy, nicméně pouze při tahu.