Rainbow page separator

Vzácný skokan ostronosý na rybníce Vetelské soustavy

Středa, 22. Duben 2020

Skokan ostronosý (Rana arvalis), starší pojmenování Skokan rašelinný, lidově nazývaný “ Žába na modro“.

Jde o menšího hnědého skokana s krátkým špičatým čenichem. Může dosáhnout délky těla až 80 mm, ale je většinou menší, kolem 60 mm.
Zbarvení skokanů ostronosých je variabilní: šedá, šedohnědá, žlutohnědá a hnědá. Samci v době páření mají horní část těla zbarvenou do modra, modrošeda až fialova. Toto zbarvení přetrvává pouze několik dní. Samice kladou 1 až 2 shluky vajíček o 300-900 ks. Shluky jsou po okrajích pevně uchyceny k vegetaci.

Výskyt skokana ostronosého je v Česká republice pouze ostrůvkovitý, nejde o hojný druh a i celková početnost na lokalitách je nízká.
Je poměrně plachý, rychle se skrývá do vody a vodní vegetace. A proto uniká naší pozornosti.
Vyskytuje se od nížin do max. 800 m.n.m. Zásadní je pro něj nízká rybí obsádka, přítomnost vodní vegetace a osluněné litorální porosty. Na Návesním rybníce, ani ve Vetelské rybniční soustavě se doposud skokan ostronosý nevyskytoval, nebo alespoň nebyl pozorován.

29.03.2020 na Návesním rybníce probíhalo páření skokanů ostronosých na 3 stanovištích. Celkem asi v počtu 100 jedinců.
Osmnáctý den (foceno 16.04. až 18.04.)po nakladení vajíček se začínají líhnout pulci. Postupné líhnutí trvá několik dní.
Letos se tu tedy vylíhne několik tisíc pulců skokana ostonosého. Bohužel se dožije dospělosti a bude se tu doufejme opět pářit jen několik stovek. Někteří pulci uhynou, nejčastěji se však stanou potravou predátorů.Proto velmi záleží na nízké obsádce ryb a na hustotě porostu, ve kterém pulci najdou úkryt.

Velmi pěkný rybník Návesník již několik let není intenzivně využíván, je v něm málo ryb a má čistou vodu. To vyhovuje vodním ptákům a mnoha dalším živočichům včetně obojživelníků. Druh skokana ostronosého je ohrožován příliš intenzivním hospodařením v krajině, ztrátou krajinné mozaiky, vysokými rybími obsádkami v rybnících a odvodňováním rašelinišť. V Česku je chráněný zákonem jako silně ohrožený druh.

Další období nám ukáží, zda se tu skokani ostronosí usadí natrvalo a budeme tyto krásné žáby „na modro“v této pěkné lokalitě Vetelskýchrybníků ( EVL- Evropsky významná lokalita) vídat i v dalších letech.

Foto a text: Zbyněk Pavlů