Rainbow page separator

Z blízkosti skal už zmizely některé stromy

Úterý, 24. Březen 2015

Žďárské vrchy / První část odlesnění některých vrcholů v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, o němž bylo rozhodnuto v loňském roce, se dotkla Bílé skály poblíž obce Křižánky. Na jedné její straně byly vykáceny smrky, které ji překrývaly. Kolem skály naopak budou vysazeny jiné druhy stromů, aby došlo ke zpestření druhové skladby dřevin, jak tomu bývalo kdysi.
V podzimních měsících bude „zviditelněna“ i Malinská skála poblíž Blatin a v následujících letech dojde k odlesnění vrcholových partií některých dalších skal. Postup prací bude u každé z nich individuální.
Podle názoru ochranářů ze Správy CHKO Žďárské vrchy by byl ideální stav podobný situaci u Drátníku (Dráteničky, Drátenická skála), kolem kterého jsou stromy, nicméně ty nejvyšší padly za oběť kalamitě, takže skála je částečně viditelná. O způsobu provedení záměru v souladu se zákony o ochraně přírody i právy vlastníků lesních porostů se povedou další jednání.
V loňském roce v souvislosti s odlesněním některých skal ve Žďárských vrších ochranáři rovněž zorganizovali veřejnou anketu. Většina z respondentů se přiklonila k odkrytí skalních dominant, které jsou v posledních desetiletích zcela skryté v převážně smrkových porostech.

Foto: www.dajc-naturephoto.com