Rainbow page separator

Z napadených stromů příští měsíc vylétne nová generace škůdců

Pondělí, 27. Duben 2020

Žďár nad Sázavou / Do konce května, případně nejpozději ještě před výletem první letošní generace kůrovce z napadených stojících stromů či ležícího dříví musí stihnout majitelé lesních porostů zareagovat na pokračující kůrovcovou kalamitu. Napadené dřevo je třeba urychleně mechanicky či chemicky ošetřit. „Současná gradace kůrovců se s ohledem na předchozí dlouhé období významného sucha jeví jako velmi vážná, neboť dospělé smrkové porosty jsou i přes spadlé dešťové srážky stále významně oslabeny. Situace se dále zhoršuje,“ konstatoval vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek.
Vlastníci lesních porostů jsou proto opakovaně upozorňováni na nutnost pravidelného prověřování stavu svých lesů a k odstranění a asanaci napadených stromů se zaměřením na stromy čerstvě schnoucí. Důvodem je snaha o zmírnění průběhu kůrovcové kalamity a omezení výše škod.