Rainbow page separator

Za komunální odpad je nutné zaplatit nejpozději do konce dubna

Úterý, 12. Únor 2019

Žďár nad Sázavou / Do konce dubna mají žďárští obyvatelé čas na to, aby zaplatili za svoz a zpracování komunálního odpadu. Složenky s platebními údaji najdou ve svých poštovních schránkách v průběhu března. Poplatníkem je každý občan s trvalým pobytem ve Žďáře a cizinec s trvalým, případně přechodným pobytem ve městě delším než devadesát dnů. I v letošním roce Žďárští zaplatí 580 korun za osobu a rok, úhradu lze provést v pokladně městského úřadu složenkou či převodem z účtu, a to jednorázově, stejně jako tomu bylo už v roce 2018.
Poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu jsou povinni zaplatit taktéž lidé, kteří jsou k trvalému pobytu přihlášeni na adrese ohlašovny městského úřadu v Žižkově ulici, přičemž právě mezi těmi se vyskytuje značný počet dlužníků. Tyto dluhy se pak obtížně vymáhají. V současné době žďárský městský úřad obyvatelům nedoplatky za komunální odpad vyměřuje platebním výměrem nebo hromadným seznamem a rovněž je vymáhá prostřednictvím exekucí.