Rainbow page separator

Za nevhodné použití biofiltru uložila inspekce firmě pokutu

Středa, 31. ledna 2018

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Pokutu ve výši sto tisíc korun udělili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany ovzduší v Havlíčkově Brodě žďárské společnosti AVE, a to za nesprávné provozování zařízení sloužícího k omezování emisí z provozu bioplynové stanice. „Při kontrole, kterou kontroloři provedli v březnu 2017, zjistili, že instalovaný biofiltr, který slouží jako koncové zařízení na likvidaci zejména pachových látek, byl po dobu minimálně dvou měsíců provozován s teplotou pod bodem mrazu. To mělo významný vliv na jeho správné fungování a zcela jistě představovalo zvýšenou zátěž pro okolní prostředí,“ sdělil Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Havlíčkův Brod.
Dodal, že společnost AVE porušila svoji povinnost tím, že se neřídila schváleným provozním řádem a dopustila provoz bioplynové stanice s prakticky nefunkčním zařízením k omezování emisí. Podle Panského je provoz stanice zdrojem četnějších stížností na zápach a ze strany ČIŽP je mu věnována zvýšená pozornost. Sankce za pochybení v oblasti povinností legislativy životního prostředí byla provozu v minulosti uložena inspekcí opakovaně. Proti pokutě podala společnost odvolání k ministerstvu životního prostředí, to ho však zamítlo, a sankce byla v plné výši potvrzena.