Rainbow page separator

Za nezalesnění vytěžených holin padlo 238 tisíc pokuty

Čtvrtek, 14. Únor 2019

Žďársko / Pokutu ve výši 238 tisíc korun za nezalesnění vytěžených holin na Žďársku uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě firmě PROJEKT MISSION. Podle informací ČIŽP se jedná o celkem tři území o celkové velikosti přes dva hektary v katastru Velké Bíteše, Hrdé Vsi a Věžné. „Lhůta pro zalesnění po úmyslné mýtní těžbě skončila nejpozději v květnu 2018. Společnost ve stanovené lhůtě opětovné zalesnění pozemků neprovedla, čímž vytvořila podmínky pro působení škodlivých činitelů, kdy v důsledku absence lesních dřevin dochází k ohrožení stability a stavu lesního ekosystému a omezení plnění celospolečenských funkcí lesa. Čím delší dobu trvá odlesnění, tím větší je negativní dopad na lesní ekosystém,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský.
Jednání firmy podle vyjádření inspekce nebyla jen nedbalost, ale účelové jednání. Inspektoři ČIŽP totiž společnost už v červnu 2017 písemně upozorňovali na povinnost vytěžená místa zalesnit, což tato ignorovala. „Jako přitěžující okolnost inspektoři vyhodnotili, že společnost s inspekcí nekomunikuje, neúčastnila se kontroly a ani se neomluvila,“ doplnil Panský s tím, že proti pokutě se firma PROJEKT MISSION neodvolala a sankce je pravomocná.