Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, odpad, stavební
Rainbow page separator

Za odkládání stavebního odpadu musí Žďárští platit

Úterý, 30. srpna 2011

Žďár nad Sázavou/ Vedení města zareagovalo na množící se dotazy obyvatel, kteří se na něj obraceli s nejasnostmi ohledně odkládání odpadů pocházejících z nejrůznějších stavebních činností. Na webových stránkách Žďáru nad Sázavou – www.zdarns.cz proto úředníci nedávno zveřejnili seznam typů materiálu, který sice mohou lidé ve sběrném dvoře odložit, ale musejí za tuto službu také zaplatit. Soupis nabyl platnosti 1. srpna letošního roku. A co z něj vyplývá? Plně uhradit musejí obyvatelé uložení odpadu, který spadá do takzvané katalogové skupiny číslo 17.

Jedná se například o stavební suť, cihly, ytongy, obklady, dlažby, zbytky cementu, betony, betonové překlady, parapety nebo obrubníky. Dále jde o eternitové střešní krytiny, stoupačky, desky s obsahem azbestu, střešní krytinu jako je lepenka  dehtová  i papírová, železniční pražce, izolace s obsahem dehtu nebo dřevo s dehtovou lepenkou. Platit lidé musejí také za uložení drátoskla, copilitu neboli skleněných panelů a veškerého dřeva – tedy starých prken, latěk, trámů a podobně. Do katalogové skupiny číslo 17 spadají ještě sádrokartony, skelná vata, heraklit, bytová jádra, znečištěný polystyren, kovové zárubně s betonem, lepená hliníková okna, izolace, odpadní PVC trubky, lišty, sklo-laminátové desky, znečištěná stavební suť, luxfery neboli skleněné tvárnice znečištěné betonem či stavební sutí.

Takovéto výše uvedené materiály totiž není možné zařadit do objemného odpadu, který mohou obyvatelé do sběrného dvoru odkládat bezplatně. Platbu za ně totiž v tomto případě provádí město. Sběrný dvůr se nachází v ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou.