Rainbow page separator

Za poškození přírody dostala žďárská firma pokutu 520 tisíc

Pondělí, 19. června 2017

Žďár nad Sázavou / Pokutu ve výši 520 tisíc korun žďárské stavební společnosti AQUASYS uložili inspek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě. Je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to už třetí pokuta, kterou firma od ČIŽP dostala v souvislosti s nelegální činností v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy u obce Škrdlovice.
Aktuální sankci firma dostala za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – za vykácení nejméně 1400 metrů čtverečních dřevin bez povolení a dále za navezení a rozhrnování stavebních a demoličních odpadů, zemin i kamení v CHKO na jaře roku 2015. „Při terénních úpravách například došlo k zavezení mokřadu, nevratnému poškození původního půdního pokryvu a změně vodního režimu v CHKO. Vykácení rozsáhlé části břehového porostu Stržského po[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toka změnilo krajinný ráz lokality,“ popsal Jan Panský, ředitel Oblastního inspek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. Odpady pocházely z demolice polyfunkčního domu Duna ve Žďáře, kamení a hlína z budování obchvatu u Mělkovic.
Inspek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři ČIŽP už za tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nelegální činnost v CHKO Žďárské vrchy firmě AQUASYS uložili v prosinci 2016 dvě pokuty (za porušení zákona o odpadech a porušení zákona o vodách) v celkové výši 420 tisíc korun. „Sankcí 520 tisíc korun za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny se nyní celá kauza uzavřela,“ doplnil Panský.