Rainbow page separator

Za předčasné vykácení části lesa získá Žďár náhradu

Pondělí, 2. Březen 2015

Dřevo

Žďár nad Sázavou / Do lesního porostu v Jamské ulici zasáhne připravovaná stavba přeložky silnice I/19, která propojí silnice I/19 od Nového Města na Moravě a I/37 na Brno. Na jaře ji začne stavět Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. Žďárská radnice náhradou za pokácené stromy získá finanční kompenzaci. Podle znaleckého posudku by mělo jít o téměř třicet tisíc korun. Pokácené stromy, které zůstanou v majetku města, pak radnice bude moci prodat.
„Ta náhrada je pouze kompenzace rozdílu cen mezi objemem dřeva, pokud by stromy mohly dorůst do správné výšky pro těžbu, a objemem, který získáme, když budou vykáceny předčasně,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.
Přeložka silnice první třídy se začne stavět v jarních měsících, v současné době ŘSD dokončuje proces výběru dodavatele stavby.
Zatímco stát uhradí přeložku, žďárská radnice nechá na své náklady přestavět komunikaci od kruhového objezdu v Brněnské ulici po Jamskou ulici tak, aby splňovala parametry silnice I. třídy, kterou se tento úsek poté stane. Stávající část „devatenáctky“ od odbočky do Mělkovic až do Žďáru se po vybudování přeložky stane místní komunikací.

Foto: pixmac.cz