Rainbow page separator

Za své psy musí žďárští chovatelé zaplatit do konce března

Neděle, 13. března 2022

Žďár nad Sázavou / Do konce března mají majitelé žďárských psů čas na uhrazení poplatku za první pololetí le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošního roku. Místní poplatek je možné zaplatit buď bezho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovostním převodem na účet pod přiděleným variabilním číslem, případně také v ho[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovosti či prostřednictvím platební karty v pokladně městského úřadu.
Výše poplatku je odstupňována podle [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toho, ve které části města či osadě je pes přihlášený a kolik zvířat chovatel drží. Využít se dají rovněž slevy určené pro důchodce a invalidy, kdy například senior starší 65 let věku uhradí za jednoho psa 200 korun za rok a za každého dalšího 300 korun. Nejdráže vyjde ostatní majitele pes přihlášený v by[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovém domě s více byty, tedy hlavně v sídlištích, kde roční poplatek za první zvíře činí 1200 korun a za každé další majitel uhradí dva tisíce. Vyhláška o výši místního poplatku za držení psů se ve Žďáře, kde je přihlášeno více než dvanáct set psů a další neurčený počet je držen „načerno“, naposledy měnila k roku 2020.