Rainbow page separator

Za své psy musí žďárští chovatelé zaplatit do konce března

Neděle, 13. března 2022

Žďár nad Sázavou / Do konce března mají majitelé žďárských psů čas na uhrazení poplatku za první pololetí letošního roku. Místní poplatek je možné zaplatit buď bezhotovostním převodem na účet pod přiděleným variabilním číslem, případně také v hotovosti či prostřednictvím platební karty v pokladně městského úřadu.
Výše poplatku je odstupňována podle toho, ve které části města či osadě je pes přihlášený a kolik zvířat chovatel drží. Využít se dají rovněž slevy určené pro důchodce a invalidy, kdy například senior starší 65 let věku uhradí za jednoho psa 200 korun za rok a za každého dalšího 300 korun. Nejdráže vyjde ostatní majitele pes přihlášený v bytovém domě s více byty, tedy hlavně v sídlištích, kde roční poplatek za první zvíře činí 1200 korun a za každé další majitel uhradí dva tisíce. Vyhláška o výši místního poplatku za držení psů se ve Žďáře, kde je přihlášeno více než dvanáct set psů a další neurčený počet je držen „načerno“, naposledy měnila k roku 2020.