odpad
Rainbow page separator

Za třídění odpadů dostali odměnu

Středa, 7. Leden 2015

Polnička / Za třídění komunálního odpadu se v loňském roce dočkali odměny v Polničce – dlouhodobě tam třídí běžný pevný domovní odpad, plasty, sklo, papír a biologicky rozložitelný odpad.
Od společnosti EKO-KOM, která celorepublikově zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů, v Polničce za vytříděný odpad získali finanční příspěvek ve výši více než sto dva tisíc korun.
Pomocí tohoto příspěvku, který souvisí s množstvím vytříděného komunálního odpadu, se snižuje dotování odpadového hospodářství z obecního rozpočtu.