Rainbow page separator

Žáby na Stavišti čekají na mladé vědce

Neděle, 28. Únor 2016

Sdružení krajina - Staviště

Žďár nad Sázavou / V minulém roce se nám za podpory Správy CHKO Žďárké vrchy podařilo vybudovat tři tůně na lokalitě Staviště na okraji Žďáru nad Sázavou. Do tůní se již pomalu začínají stěhovat žáby, čolci i nejrůznější vodní hmyz. Je tudíž nejvyšší čas, abychom našli tým mladých badatelů, který tuto lokalitu využije jako svojí „přírodní učebnu“.

Podobný projekt jsme realizovali již v Novém Městě na Moravě. Společně s Ekotýmem I. Základní školy jsme v lokalitě Hrnečnice vybudovali celkem čtyři tůně. Místo nyní slouží, mimo jiné, jako „přírodní učebna“ pro děti z Ekotýmu, které ji využívají ke svému praktickému studiu. V rámci tohoto projektu byla vydána metodická brožura „Deník badatele – Jak se žije v tůních“, plná informací a praktických cvičení.

Naší snahou je aplikovat tento model i v dalších místech se zapojením dalších škol. Pro Žďárské školy a Ekotýmy se nyní nabízí právě lokalita Staviště, kde je již všechno připraveno k vlastnímu bádání. Žáky i jejich učitele po lokalitě rádi provedeme a ukážeme jim, co všechno se dá dělat a jak na to. Ke studiu jim samozřejmě bude sloužit také výše zmíněná metodická brožura. Spolupráce je oboustranně výhodná. Žáci si praktickým způsobem ověří své těžce nabyté znalosti, naučí se měřit s nejrůznějšími přístroji a my získáme přehled o kvalitě lokality, a jak se zde daří rostlinám a živočichům.

Nabízíme také spolupráci školám mimo Žďár nad Sázavou. Jsme ochotni poskytnout naše know – how, pomoci jim se získáním peněz a s výběrem vhodného místa pro jejich přírodní učebny.
První vlaštovkou je projekt, který v současné době rozjíždí Sdružení Krajina a ZŠ Kameničky. Opět bychom chtěli nedaleko Kameniček vybudovat tůně na podporu obojživelníků, které by zároveň sloužily jako „přírodní učebna“ pro žáky a místní Ekotým.
Také naše spřátelená organizace „Mokřady – ochrana a management“, přejala tento model a chystá se vybudovat tůně nedaleko centra města Jihlavy na sídlišti Březinova. „Mokřadní učebna Kalvárie“ bude sloužit nejen obojživelníkům a jiným mokřadním druhům, ale také k terénní výuce dětí ze ZŠ Otakara Březiny.