Rainbow page separator

Začaly opravy komunikace Na Bělisku

Neděle, 9. Srpen 2015

Radnice Nové Město na Moravě

Nové Město na Moravě / Novoměstská radnice zahájila práce spojené s rekonstrukcí komunikace od Běliska směrem k lokalitě Nad městem. S ní bude vylepšena i další napojená cesta vedoucí k rybníku Koupaliště.
V rozpočtu města je na opravu vyčleněno více než pět milionů korun. Motoristé se ke Koupališti po dobu oprav místní komunikace nedostanou, chodci mohou využít například novou, asi kilometrovou cestu pro pěší, kterou novoměstská radnice nechala vybudovat v loňském roce. Provoz u rybníka Koupaliště, který lidé v létě často využívají k rekreaci, žádným způsobem omezen nebude, tamní stánek s občerstvením funguje v běžné provozní době, stejně jako toalety a nouzové nocležiště pro cyklisty.