Nové Město na Moravě, nove mesto na morave, aktuality, Emergency, ambulance
Rainbow page separator

Začíná stavba Emergency, některé ambulance se přestěhují

Úterý, 24. Duben 2012

Nové Město na Moravě/Na začátku května začne v areálu novoměstské nemocnice další přestavba, jejímž cílem jsou kvalitnější a efektivnější služby poskytované našim pacientům. U vstupní části hlavního chirurgického pavilonu začnou stavbaři budovat akutní příjem známý častěji pod mezinárodně užívaným Emergency. Ten by měl v naší nemocnici začít fungovat během měsíce listopadu a zcela zásadně změní vstup pacientů do nemocnice. Urgentní příjem bude hlavní místo v nemocnici, kam bude přicházet každý akutně nemocný pacient, bez ohledu na jeho potíže a zda přijede sám či sanitou (výjimku tvoří pacientky gynekologicko-porodnického oddělení a dětští pacienti s nechirurgickou diagnózou). Zde na něj bude čekat tým odborníků a po základním vyšetření a zahájení léčby rozhodne, na kterém oddělení bude hospitalizován. Může ale také třeba jít domů, nebo být převezen do některého specializovaného centra. „Kvalitní odborná péče by se měla dostat pacientovi velmi rychle po tom, co vstoupí do naší nemocnice,“ vysvětlil primář ARO a náměstek pro léčebnou péči MUDr. Dušan Mach.

Urgentní příjem bude umístěn v pavilonu chirurgických oborů nemocnice s bezbariérovým přístupem (bude v místech, kde je dnes přes mostek vstup k ortopedické,  urologické ambulanci a ambulanci bolesti).

Emergency  bude v souladu s mezinárodními zvyklostmi urgentních příjmů výrazně označen a bude mít přímou vazbu na radiodiagnostiku se čtyřiadvacetihodinovou možností CT diagnostiky, bude v dosahu operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V ambulantní části bude zajištěna stálá služba dvou lékařů, jednoho chirurga a jednoho internisty. K dispozici zde bude šest lůžek s přímou vazbou na ARO.

V souvislosti s budováním Emergency budou přestěhovány i některé ambulance. Přesuny se dotknou ambulancí ortopedické, urologické, psychologické, odborné chirurgické, nutriční, ORL ambulance a ambulance bolesti. Protože některé ambulance budou muset kvůli stavební úpravám změnit své umístění během budování Emergency dvakrát, doporučujeme pacientům sledovat webové stránky nemocnice, kde budou vždy včas a podrobně informováni, kde ambulance najdou.

Stavební úpravy vybudování Emergency budou stát asi deset milionů korun a budou hrazeny  z prostředků Kraje Vysočina.

Kde od 1. května nově najdete přesunuté ambulance:

  • Urologická ambulance – 1. podzemní podlaží chir. pavilonu (dříve ambulance ORL)
  • Ortopedická ambulance – 3. nadzemní podlaží chir. pavilonu (vedle oddělení ortopedie)
  • ORL ambulance – 1. nadzemní podlaží, dětské oddělení (dříve psycholog + duchovní služba)
  • Ambulance bolesti, nutriční ambulance – 1. nadzemní podlaží LSPP (výjezd z areálu nemocnice)
  • Psychologická ambulance – 2. nadzemní podlaží budovy dolní lékárny (dříve logopedie)
  • Logopedická ambulance – 2. nadzemní podlaží budovy dolní lékárny (pouze změna místnosti)

Připravil: Roman Kratochvíl, Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.