Nížkov, nizkov, aktuality, kanalizace
Rainbow page separator

Začnou budovat novou kanalizaci

Pátek, 11. Leden 2013

Nížkov / Stavebním povolením k provedení stavby už disponuje projekt kanalizace, kterou se v letošním roce chystají vybudovat v Nížkově. Investorem projektu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko.

Jedná se o celkem tři kanalizační stoky, přičemž jedna stávající se bude rekonstruovat, protože je ve velmi špatném technickém stavu a nevyhovuje už potřebám obyvatel obce. Další dvě stoky se plánují nově vybudovat.

Délka nového potrubí z kameniny všech třech kanalizačních stok, které se v obci budou nacházet, je celkově vyčíslena na přibližně půl kilometru.

Součástí stavebních prací v Nížkově bude i činnost pod silnicí II/352, pod kterou bude jedna z nově budovaných kanalizačních větví procházet.