Rainbow page separator

Žádají lidi o vyčerpání septiků kvůli čistší odpadní vodě

Sobota, 18. června 2022

Hamry nad Sázavou / I přes na jaře zahájenou výstavbu kanalizace budou muset obyvatelé Hamrů ještě nějakou dobu využívat svoje septiky a jejich prostřednictvím vypouštět odpadní vody do Sázavy. V obci mají dočasně prodloužené povolení, nicméně jako problém se jeví opakované překračování množství škodlivin v odpadních vodách. To je nejčastěji spojeno se špatným provozováním či údržbou některých septiků – hlavně jejich nedostatečným vyvážením. Vedení obce se proto obrací na majitele a provozovatele septiků zejména v Dolních Hamrech, Leskovicích a Najdeku se žádostí o vyčerpání septiků.
Stavební práce na vybudování kanalizace jsou vyčísleny na 178,8 milionu korun bez DPH a rozděleny na dvě etapy. Aktuálně jde o první etapu, na kterou se již podařilo získat příslib dotační podpory z ministerstva zemědělství. První etapa má být dokončena do října 2023, přičemž do termínu se nepočítá budování kanalizačních přípojek do jednotlivých nemovitostí v režii jejich majitelů. Splašková voda následně poteče do žďárské čistírny odpadních vod.